YÖNETİM KURULU

Kadir FERAHLI
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Yüksek İnşaat Mühendisi
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Müjde FERAHLI
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
İktisat
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Onur GEDİK
ÜYE
İktisat
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

YÖNETİM KURULU